Zienswijze VOG

Zienswijze VOG

Voordat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt afgewezen ontvangt u altijd eerst een ‘voornemen tot afwijzing’. Wanneer Justis van plan is de verklaring niet af te geven krijgt u daarvan eerst schriftelijk bericht. Daarop kunt u binnen twee weken na ontvangst uw zienswijze indienen. Indien de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) daarna alsnog wordt afgewezen, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen de afwijzing. Bezwaar maken tegen het voornemen is dus niet mogelijk.


Ervaring

In de regel zal - zo leert de ervaring - het indienen van een zienswijze niet snel leiden tot een toekenning. Vaak ontvangt de indiener slechts een meer gemotiveerd besluit waarom de VOG toch niet wordt verleend. Dat betekent dat er - in juridische in - meer aangevoerd moet worden om toch een VOG te verkrijgen. Laat u daarom door een advocaat goed informeren of het wel zinvol is gebruik te maken van de optie indienen zienswijze. Houdt u er rekening mee dat een pro deo advocaat geen vergoeding voor kosten kan aanvragen voor het indienen van een zienswijze, maar uitsluitend voor een bezwaar bij afwijzing van de VOG aanvraag.