Beoordeling

Hoe wordt mijn VOG aanvraag beoordeeld?


Als u een VOG aanvraagt wordt bekeken of u -kort gezegd - geschikt bent voor de functie die u wilt gaan verrichten. Dit kan per baan verschillen: voor iemand die bij de douane wil gaan werken is de beoordeling veel strenger dan voor bijvoorbeeld een pakketbezorger. De dienst Justis bekijkt uw strafrechtelijke verleden - de zogenaamde Justitiele documentatie, of strafblad -en beoordeelt of er gevaar voor de samenleving bestaat als u die functie krijgt.

Objectieve criterium: terugkijktermijn

In beginsel wordt er gekeken of u de afgelopen vier jaar in aanraking bent geweest met justitie, maar in sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd. Dit is afhankelijk van het soort veroordelingen, maar ook van de bewuste functie. In vrij veel gevallen wordt echter veel langer terug gekeken dan de periode van 4 jaar, vanwege de aard van de eerdere veroordeling. Behalve een mogelijk 'strafblad' kunnen ook andere justitiele gegevens worden bekeken.

Subjectief criterium

Het sucjectieve criterium is een belangenafweging. Justis dient te bekijken of het strafblad niet te 'licht' is om een VOG te weigeren, gezien het belang dat u heeft om een baan te kunnen uitvoeren. In dat geval is uw belang groter dan het belang van samenleving gezien de eventuele risico's. In de praktijk gaat het hier regelmatig mis, omdat er vaak te weinig wordt gekeken naar de belangen van de aanvrager. Een advocaat kan u bijstaan bij een goede motivering van uw belang op grond van wetgeving en rechtspraak.

Steeds strengere regels

De beoordeling van VOG aanvragen maakt op dit moment een sterke ontwikkeling door. Zo is het vrijwel zeker dat behalve het zogenaamde 'strafblad' ook andere gegevens kunnen gaan bijdragen aan de afwijzing van een VOG, met name politiegegevens. In dat geval hoeft er nog geen sprake te zijn van een veroordeling om toch een VOG af te wijzen. De wijziging gaat waarschijnlijk in op 01 oktober 2020.